Modelist:

Modelist: Bay/Bayan triko, dokuma, … […]

Triko Aksesuar

Triko Aksesuar üretimi yapan … […]

LC WAIKIKI,

LC WAIKIKI, MAVI JEANS … […]

Triko da

Triko da çalışacak usta … […]

KHONG Trikobant

KHONG Trikobant makinaya; makinacılar … […]