CNC Torna

CNC Torna Tezgahı Operatörü … […]

CNC Torna

CNC Torna Tezgahı Operatörü … […]

Tornacı (Torna

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) … […]

CNC Torna

CNC Torna Tezgahı Operatörü … […]

Üniversal Torna

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü … […]

CNC Torna

CNC Torna Tezgahı Operatörü … […]

Tornacı (Torna

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) … […]

Tornacı (Torna

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) … […]

Adecco Grup,

Adecco Grup, merkezi İsviçre?de, … […]