Sayısı her

Sayısı her geçen gün … […]

ödemiş ve

ödemiş ve ya salihlide … […]