DEDO TEKSTİL'e;

DEDO TEKSTİL’e; Dokumada Gömlekte … […]

KOTTA düzcü,

KOTTA düzcü, kollucu, çiftiğneci … […]